Tasustamata regulaarset vabatahtlikku tööd tegi Eestis aastatel 2009-2010 umbes 53 700 inimest ning arvutused näitavad, et kui vabatahtlikele peaks palka maksma, kuluks avalikul ja kolmandal sektoril eelarvelisi vahendeid selleks 80 miljonit eurot aastas, selgub poliitikauuringute keskuse Praxis analüüsist.

Vabatahtliku töö tegijaid oli tunamullu ja mullu 4,5 protsenti Eesti elanikkonnast, täiendavalt on umbes 2,5 protsenti elanikkonnast tegemas regulaarset vabatahtlikku tööd, mida nad ise vabatahtlikuks tööks ei pea, seisab uuringus «Vabatahtlike tegevuse majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamine», mille tulemusi Praxis täna esitleb.

Samuti osaleb vabatahtlikuna 15 protsenti elanikkonnast ühekordsetel suurüritustel, talgutel või kampaaniatel.

Aastas kuluks raha vabatahtlikele palga maksmiseks nimetatud ülesannete täitmiseks ja töö tegemiseks 80 miljonit eurot. Analüüsi autori Risto Kaarna täpsustas, et see on umbes 0,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist, kuid sellele lisanduvad raskemini mõõdetavad väärtused, nagu vabatahtliku täiendav konkurentsivõime tööturul, samuti ühiskonna sotsiaalne kaasatus ja koostöösuhted.

Allikas: Vabatahtlike töö tasustamisele kuluks aastas 80 miljonit, PM