Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse seadus pole tänaseks suutnud täita oma eesmärki, kuna statistika põhjal diskrimineerivad tööandjad naisi jätkuvalt.

Poliitikauuringute keskuse PRAXIS ja Avatud Eesti Fondi poolt läbi viidud uuringust selgub, et naised saavad Eestis keskmiselt veerandi võrra vähem palka kui mehed sama töö eest. Palkade erinevusest vaid kolmandik on põhjendatav Eesti naiste ja meeste erinevate ametite, tegevusalade ja haridustasemega.

Naiste ja meeste palkade erinevus on Eestis suurem kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

Uuringu autori Epp Kallaste sõnul pole 1. maist jõustunud võrdõiguslikkuse seadus tööandjate teadvusse veel jõudnud. “Ma arvan, et praegu on võrdõiguslikkuse seaduse mõju vara hinnata,” rääkis PRAXISe analüütik Kallaste. “Arvan, et sellel võib olla palgaerinevusele mõju, kui ta on juba mõnda aega toiminud, tekkinud kohtujuhtumid, mis sunnivad tööandjat mõtlema sellele, et diskrimineerimine võib kahjulik olla.”

Allikas: Uuring: Soolise võrdõiguslikkuse seadus pole rakendunud, ERR