Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastas esmaspäevasel riigikogu istungil arupärimisele tööõnnetus– ja kutsehaiguskindlustuse kohta ning tunnistas, et süsteem vajab muutmist.

Ossinovski sõnul on tööõnnetus– ja kutsehaiguskindlustus oma tänases seisus jäänud ajale jalgu ega motiveeri tööandjaid kutsehaigusi ja tööõnnetusi ennetama, teatas riigikogu pressiesindaja BNSile. „Teiselt poolt, kui tõepoolest kutsehaigused või tööõnnetused fikseeritakse, siis tihtipeale jääb nende kulude katjaks riik ise,“ ütles minister. „Mure on tegelikult veel suurem selle võrra, et meie tänases süsteemis on halvasti kaitstud kutsehaiguse ja tööõnnetuse riski vastu töösuhte nõrgem osapool ehk töötaja. Seetõttu, et juhul kui vastav tervisekahju on ilmnenud, siis selleks, et saada vastav hüvitis, tuleb pöörduda kohtusse.“

Ossinovski selgituste kohaselt on eelmisel aastal tellitud poliitikauuringute keskuselt Praxis uuring „Töövõimekao hüvitamise süsteem Eestis ja rahvusvaheline võrdlus“, kus seda teemat on üsna põhjalikult käsitletud ja sarnaseid kitsaskohti suures pildis ka esile toodud. „Me oleme seda uuringut tutvustanud ka sotsiaalpartneritele ja huvirühmadele ja uuringu tegijate, uuringu autorite ettepanek on suurendada tööandjate vastutust kutsehaiguste, tööõnnetuste kulude katmisel, sealhulgas vajalike motivatsioonistiimulite loomist selleks, et ettevõtted, tööandjad oleksid huvitatud investeerimisest turvalisemasse töökeskkonda,“ sõnas Ossinovski.

Ossinovski märkis, et valitsus on leppinud kokku selles, et lisaks töövõimereformi esimesele etapile, mis on käesoleva aasta 1. juulist lõplikult rakendunud ja millesse investeeritakse märkimisväärselt rahalisi ressursse nende inimeste aitamiseks, kelle töövõime on kannatanud, et lisaks sellele käivitatakse töövõimereformi teine etapp, mille eesmärgiks on just nimelt ennetada tervisekahjusid ja püüda luua selline.

Allikas: Ossinovski: tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus vajab muutmist, PM