Tänasest on avatud mõttekeskuse Praxis loodud rakendus, mis aitab mõista, millised on Tallinna tulud ja kulud. Uus visuaalne lahendus annab inimlikus mõõtkavas ülevaate pealinna eelarvest, nii nagu see on 2014. aastal ette nähtud.

Meieraha Tallinna eelarve on loodud avalikke andmeid kasutades ning selle eesmärk on lihtsustada muidu keeruliselt loetavat tabelkujul linnaeelarvet ja teha see linlasele mõistetavaks.

„Huvilised saavad veebilehel klikkides näha linna tulude ja kulude jaotust ning nö sisse suumida suuremate eelarvenumbrite sisse,“ selgitas rakenduse toimimist Hille Hinsberg Praxisest. Näiteks on võimalik vaadata, millest koosneb valitsemiskulu, kui suured on kulutused linnatranspordile või kommunaalteenustele.

Teada on, et linnal on vabu vahendeid veel väiksem osa eelarvest kui riigil. Seadusest tulenevate kohutustustega on seostatud üle 85% kasutada olevast rahast. „Seepärast ongi oluline avada eelarvet linnaelanike jaoks, et ühise ressursi kasutamine oleks läbipaistev,“ märkis Hinsberg ning lisas, et kuna suurem osa linna eelarvet tuleb just üksikisiku tulumaksust, siis on maksumaksjatel otsene huvi jälgida kulutuste sihipärasust.

„Rakenduse kaudu ei saa siiski teada kogu tõde pealinna rahaasjadest,“ ütles Hinsberg, kes on kodanikualgatuslikult loodud Meieraha.ee üks autoreist. Tema sõnul eelarve koostamist ehk kulude põhjendatust see pilt ei näita. „Me ei saa väita, kas linna ametite ja linnaosa valitsuse vaheline tööjaotus on linna asjade haldamisel selge ja optimaalsete kuludega või vastupidi – tekitab liigset halduskoormust ja dubleerimist,“ selgitas ta.

Rakenduse algatajad soovitavad maksumaksjatel ka rohkem suhelda nii linnavalitsuse ametnikega kui ka enda valitud volikogu liikmetega ning uurida eelarve sisu kohta lisainfot.

Vaata pilte ja videot siit

Allikas: IDEO ja FOTOD: Täna tutvustati rakendust, millega saab vaadata kuhu läheb Tallinna linna raha ja kust see tuleb, Ärileht