Praxis ja Geomedia lõid interaktiivse veebilehe www.kodupilt.ee, mis võrdleb omavalitsustes ja maakondades osutatavaid teenuseid. Selgub, et kuigi Tallinn saab maksutulu elaniku kohta 1,2 korda rohkem kui Tartu, on investeering elaniku kohta pealinnas 1,4 korda väiksem kui ülikoolilinnas

Keskmine kulu elaniku kohta on Tallinnas 1,1 korda suurem kui Tartus, kuid samavõrra suurem on ka kogutulu elaniku kohta.

Eri valdkonniti võrreldes nähtub, et pealinnas on eakate sotsiaalse kaitse kulude osakaal kogukuludest 1,1 korda suurem kui Tartus ning suurem on ka eakate osakaal.

Kogukondlikku elu uurides selgub, et spordiharrastajaid tuhande elaniku kohta on Tallinnas 1,2 korda vähem kui Taaralinnas, samas on pealinnas rohkem spordiklubisid ja koole 100 km² kohta. Pealinlastele meeldib ka hääletada – valimisaktiivsus on Tallinnas 1,2 korda suurem kui Tartus.

Allikas: Tallinn vs Tartu numbrites: mis hästi, mis kehvasti?, PM