Ametiühingute Keskliit ootab Eesti suurerakondadelt selgitust, kuidas kavatsetakse katta sotsiaalmaksu langetamisega tekkiv ülisuur puudujääk riigi tuludes.

Liidu esimehe Harri Taliga sõnul on juba täna riigieelarves sotsiaalkaitseks liiga vähe raha ning sotsiaalmaksu langetamine tähendaks paratamatult väiksemaid pensione ja kehvemat ravikindlustust.

«OECD on meie valitsusele pannud südamele, et Eesti riik peab tagama parema kaitse kehvemas varalises seisus olevale elanikkonnale. Maksumäära vähendamine või töötajate maksukoormuse suurendamine viiks meid sellest eesmärgist hoopis kaugemale ning suurendaks märkimisväärselt vaesust,» selgitas Taliga.

Samuti on ametiühingujuht skeptiline selle suhtes, et sotsiaalmaksu lae kehtestamine aitaks hoogustada majanduse arengut. «Eksperdid seda ideed ei toeta, uuringukeskus PRAXIS on rõhutanud, et hõivet aitaks suurendada pigem madalapalgaliste maksukoormuse vähendamine. Sotsiaalmaksu lagi pigem süvendaks veelgi lõhet vähekindlustatud ja jõukama elanikkonna vahel,» lisas keskliidu esimees.

«Madalate maksude lubadus on valimiste eel kahtlemata populaarne sõnum. Vastutustundlikud erakonnad peaksid aga ausalt selgitama valijatele ja sotsiaalpartneritele ka seda, kuidas neid lubadusi reaalselt ellu viia, ilma et elanikkonna suurem osa seeläbi kehvemasse seisu satuks,» nentis Taliga.

Eesti Päevaleht uuris täna suuremate riigikogu erakondade tippudelt, kuidas nad kujutavad ette maksusüsteemi olukorda nelja aasta pärast ning jõudis tõdemuseni, et kõik parteid toetavad sotsiaalmaksu alandamist.

Allikas: Taliga: sotsiaalmaksu langetamine lööks riigi tuludesse augu, PM