Inimeste elukvaliteet peab Eestis olema tähtsam eesmärk kui eelarve tasakaal, rõhutas tänasel kohtumisel Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga.

Taliga hinnangul on alusetu loota, et pärast kriisist väljumist saab Eesti jätkata senise majanduspoliitikaga ja korrata saavutatud edu. Tema sõnul on praegune majanduskriis tõestanud, et paremini tulevad toime riigid, kes keskendavad tähelepanu inimeste heaolule ja sotsiaalsele turvalisusele, mitte madalatele maksudele, teatas ametiühingute keskliit.

“Seadmata kahtluse alla eelarve tasakaalu tähtsust, on valitsusel aeg mõista, et kulude kärpimine ei loo jõukust. Eelkõige peab riik panustama tulude suurendamisse – meie majandus vajab struktuurseid reforme, mis aitaksid luua rohkem lisandväärtust,” nentis Taliga. Seda eesmärki toetavad tema sõnul kvaliteetsed töökohad, sihipärane täiend- ja ümberõpe ning tõhus sotsiaalkindlustus, mitte odava tööjõuga idaeuroopaliku siirderiigi kuvand.

Eesti tööturu- ning maksupoliitikale keskendunud kohtumisel tõi ametiühingujuht suurimate probleemidena välja sotsiaalkindlustuse ja tööhõivemeetmete alarahastatuse.

Taliga sõnul on Eesti sotsiaalkaitse ebapiisava taseme arengu takistajana esile toonud nii OECD tööturu ja sotsiaalpoliitika raporti koostajad kui ka Tartu Ülikooli ja Praxise eksperdid. “Eesti sotsiaalkulutused on arenenud riikide seas ühed madalamad, samas on neistki suur osa suunatud kõige jõukamale elanikkonnale. Selline süsteem ei paku tõhusat sotsiaalset turvalisust, mida ühiskond vajab” leidis EAKLi esimees.

Ametiühingujuhi hinnangul on selge, et riik peab leidma oma ülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid, millega katta vajalikke kulutusi. “Ametiühingute Keskliit on teinud ettepaneku suurendada riigi tulusid astmelise tulumaksusüsteemi ja ettevõtte tulumaksu kehtestamise abil. Nende lahendusvõimaluste välistamine ja jätkuv maksukoormuse vähendamine ei too meid kuidagi lähemale euroopalikule majanduskeskkonnale, vaid põlistab Eesti mahajäämust arenenud riikidest,” rääkis ta.

Allikas: Taliga: elukvaliteet on tähtsam kui eelarve tasakaal, Delfi