Peaminister Andrus Ansip väitis teisipäevasel riigikogu istungil, nagu oleks riigikontrolli aastaülevaates ettepanek vähendada pensione 200 euroni või suurendada sotsiaalmaksu 10 protsendi võrra, kuid riigikontrolli teatel ei ole nad midagi sellist kunagi välja pakkunud.

Riigikontrolli teatel on peaminister omistanud neile ettepanekud, mida riigikontroll pole kunagi teinud. Tegu on penisonikassa tasakaaluks vajaliku rahasumma suurust illustreerivate näitlike arvutustega.

“Tegelikkuses ütleb just riigikontroll oma ülevaates selge sõnaga, et kumbki variant – ei pensionide vähendamine 200 euroni ega sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurendamine 10 protsendi võrra – pole ühiskonnale vastuvõetav,” tõi riigikontroll välja.

Riigikontroll rõhutab samuti, et kuigi ülevaate pensionisüsteemi jätkusuutlikkust käsitleva peatüki punktis 178 on pensionikassa tasakaaluks vajaliku rahasumma suurust illustreerivaid näitlikke arvutusi ühes lõigus üksteise järel toodud kaks, pärinevad need kahelt erinevalt institutsioonilt: riigikontrollilt ja poliitikauuringute keskuselt Praxis.

Riigikontroll rõhutab, et nemad, mitte Praxis, on oma summalise hüpoteetilise arvutuse põhjal kirjutanud: “Näiteks kui viia 2013. aastal riiklik pensionikindlustus tasakaalu, siis peaks keskmist vanaduspensioni vähendama 312 eurolt ca 200 euroni”.

Mis puutub sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (10 protsenti) kohta tehtud protsentuaalsesse hüpoteetilisse arvutusse, siis selle on teinud sotsiaalsüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsi käigus Praxis. Tegu ei olnud reaalse ettepanekuga, vaid rahandusministeeriumi soovil tehtud näitliku arvutusega, nagu on kirjas ka Praxise uuringuaruandes.

“Kokkuvõtvalt: riigikontroll pole teinud ettepanekut vähendada pensione 200 euroni ning Praxis pole teinud oma analüüsis ettepanekut suurendada sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa 10 protsendi võrra,” rõhutas riigikontroll.

Allikas: Riigikontroll: Ansip omistas meile valeväiteid, ERR