Siiani ei ole veel täpselt teada, kes hakkavad rahvakogu ettepanekutele mõjuanalüüsi tegema, kuid Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise sõnul on ekspertideks esitatud ka mitme erakonna poliitikuid.

Täna on viimane päev, mil saab esitada rahvakogule ettepanekuid. Veebruaris sõeluvad mõttekoja Praxis analüütikud ettepanekud teemade kaupa läbi. Seejärel annab ekspertidest koosnev töörühm ettepanekutele oma kommentaari ja lisab selle rakendamisega kaasneva eeldatava mõju hinnangu.

«Jääkeldris lepiti kokku, et kõikidel on õigus esitada ekspertideks inimesi, kellel on viiel rahvakogu aruteluteemal põhjalik haridus ja kogemus,» selgitas Madise Postimehele. «Ekspertideks on esitatud mitme erakonna poliitikuid.»

«Kui inimesel on haridus ja kogemus, siis ei ole põhjust teda ekspertide seast välja jätta. Meil on vaja koondada parim Eestis olemasolev teadmine,» lisas ta.

Madise seletas, et eksperdid peavad Praxiselt laekunud süstematiseeritud ettepanekutele lisama neutraalse mõjuanalüüsi.

«Näiteks erakonna sisedemokraatia küsimustes on mõjude hindamisel teadlaste kõrvale tarvis kogemustega poliitikuid,» märkis ta. «Mitte ükski ekspert ei tööta ühegi ettepanekuga üksinda. Mõjuanalüüsi erapooletuse kindlustab kollegiaalne töö.»

Madise sõnul ei ole ekspertidel juhti ning rahvakogu algatusrühm ja eksperdid tegutsevad vabast ajast ja vabatahtlikult. Hierarhilist ülesehitust, organit ega komisjoni ei ole.

«Eesti Koostöö Kogu on kogunud ekspertide kontaktandmed, lähipäevil hakkavad eksperdid omavahel arutama töökorraldust,» lisas Madise.

«Praxiselt laekuvad ettepanekud veebruari keskpaigast alates, selleks ajaks peab ekspertide nimekiri ja tööjaotus paigas olema,» rääkis ta. «Tõenäoliselt kujuneb viis töörühma, iga teema ettepanekute kohta üks. Ma ise olen enim teadustöös tegelenud valimisõiguse ja erakonnaõigusega, ilmselt liitun nende gruppidega.»

Allikas: ,