Rahvakogu esimesel päeval kogus enim poolthääli (125) Sergei Metlevi algatus poliitikute nõukogudest väljaarvamise kohta. 82 inimest leidis, et ametnikud ei tohiks erakonda kuuluda ning 90 inimest arvas, et riigikogu liige ei peaks kohalikel valimistel kandideerima.

Metlev tegi ettepaneku lõpetada poliitikute kaasamine munitsipaal- ja riigiettevõtete, sihtasutuste ja spordialaliitude nõukogudesse.

Poliitikud pole pädevad

“Eriti sihtasutuste (näiteks haiglad või EAS) töö ülepolitiseerimine, poliitikute poolne mõju avaldamine on suureks konfliktide allikaks. Lisaks võib kahelda selles, kuivõrd pädevad on poliitikutest nõukogude liikmed,” leiab Metlev.

Teine argument nõukogude politiseerimise vastu on Metlevi hinnangul see, et erinevad vähem tähtsad nõukogud (eriti munitsipaaltasemel) on muutunud mugavaks kohaks, kuhu saadetakse erakonnale lojaalseid inimesi “puhkama”.

“Kui üks parteilane on linnavolikogu liige ning veel kahe-kolme nõukogu liige, siis ta teenibki endale elatist sisulist tööd tegemata. Taoline avaliku raha raiskamine peab lõppema,” ütleb Metlev.

Ann Marvet leidis sama teemat kommenteerides, et ebapädevad poliitikud saaks nõukogudest eemal hoida, kui nõukogu liikmetele ei makstaks raha. “Sel juhul püüdleksid nõukogudesse asjatundlikud inimesed, kel soov midagi kasulikku teha,” arvab Marvet.

Ametnikud mittepoliitiliseks

Sundpolitiseerimise teise teemana tõi Urmas Arumäe välja ametnike depolitiseerimise.

“Meil on vaja erialaliselt haritud ametnikke, aga mitte partei kaudu karjääri üritavaid diletante. Haritud ja oma asja hästi tundev ametnik peab pühenduma 100 protsenti rahva teenimisele. Ametnikke tuleb aidata ja luua neile olukord, et nad ei peaks kummardama parteikontori poole, vaid rahva poole,” leiab Arumäe.

Esmaspäevast kuni jaanuari lõpuni saavad kõik kodanikud sisestada presidendi initsiatiivil tekkinud rahvakogu internetikeskkonda oma ettepanekuid erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmiseks.

Veebilehel rahvakogu.ee on ID-kaardiga sisse loginud inimestel võimalus esitada piiramatu arv ettepanekuid viie valdkonna kohta. Nendeks on valimissüsteem, erakondade töö korraldus, erakondades ja laiemalt poliitikas liikuv raha ja selle annetamine, aruandluse ja kontrollimise viisid, samuti kodanike võimalus osaleda poliitika kujundamises valimistevahelisel ajal ning avaliku sektori ametikohtade seotus parteidega.

Rahvakogu sisuga tutvumiseks pole vaja end ID-kaardiga tuvastada, ka lähevad ettepanekud üles rahvakogu Facebooki kontole.

Poliitikauuringute keskuse Praxis analüütikute töö lihtsustamiseks tuleks iga ettepanek vormistada eraldi postitusena, mille pikkus on kuni 2000 tähemärki ehk umbes üks A4 lehekülg teksti. Ettepanekus võiks olla ka põhjendus selle kohta, millise probleemi põhjuseid see kõrvaldab või mille tagajärgi leevendab ning millised tagajärjed sel võiks olla.

Ettepanekuid võib sisestada ja neid kommenteerida ka vene keeles.

Allikas: Rahvakogu enimkõneldud teema: poliitikud ei peaks nõukogudesse kuuluma, Delfi