Tervishoiuteenuste ekspordi suurendamiseks tuleks kasvatada välismaal usaldust Eesti kui teenusepakkuja vastu, rääkis poliitikauuringute keskuse Praxis tervisepoliitika programmi direktor Ain Aaviksoo.

Vastvalminud raporti kohaselt jääb tervishoiuteenuste ekspordi tulu praegu hinnanguliselt 200-300 miljoni krooni piiresse, kuid keskpikas perspektiivis oleks võimalik tulu tõsta 1-2 miljardi kroonini. Ain Aaviksoo rääkis ETV saates “Terevisioon”, et tervishoiuteenuste ekspordi kasvades ei pikeneks ravijärjekorrad Eestis.

“Ja ka need rehkendused, mis seal (raportis – toim) tehtud on, ongi tehtud selles mõttes mõõdukad, et kõike seda 1-2 miljardit käivet võiks olla täiesti rahulikult võimalik teha nendesamade inimestega, kes meil täna on, sellesama tehnikaga, mis meil on, ja ilma et meie oma inimeste teenus halveneks,” rääkis Aaviksoo.

Kui meil praegu napib investeeringuid tervishoidu, siis tervishoiuteenuste ekspordi suurenedes saadaks nendeks raha, ja arstid, kes praegu kipuvad välismaale minema, püsiksid kodus, lisas ta.

“Euroopas on üle poolte inimestest valmis kasutama tervishoiuteenuseid ka teistes riikides. Reaalselt on seda aasta jooksul teinud umbes 4% inimestest,” rääkis Aaviksoo ning lisas, et tervishoiuteenuste puhul on väga oluline usaldus koha vastu, kus neid pakutakse, ja inimeste vastu, kes sellega tegelevad. Teadlikkust sellest, et Eestis on olemas nii oskajad inimesed kui ka tehnika, on vähe, seepärast tuleks.usaldust kasvatada ning sellega saaks tegelda riik.

Täna toimub Arengufondi foorum “Tervishoiuteenused 2018”, kus vaagitakse Eesti võimalusi saada maailmas tervishoiuteenuste edukaks eksportijaks, meie tervishoiusektori hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid. Takistuseks lühemas perspektiivis võib saada personali vähesus, olmetingimuste mahajäämus ja vähene teavitus- ning müügitöö välismaal.

Aaviksoo rääkis, et foorumil osalevad ka spetsialistid Ungarist, kes on just riikliku poliitikaga saavutanud, et sakslased ja inglased käivad seal oma hambaid ravimas. Ta ütles, et suured väljavaated teenuste eksportimiseks on ortopeedial ja artroskoopilisel kirurgial, aga ka laboriteenustel.

Allikas: Praxis: tervishoiu ekspordiks tuleb tõsta usaldust, ERR