Isegi palganumbrit ja ameti mainet arvestamata on erialad ja elukutsed praeguste tudengite jaoks jagunenud meeste- ja naistetöödeks, ilmnes Praxise uuringust. Praegused tudengid on soolise võrdõiguslikkuse asjus pisut progressiivsemad kui teiste vanuserühmade esindajad, aga siiski kannavad nad ühiskonnas valitsevaid hoiakuid endaga kaasas. Spetsialistide hinnangul võtab muutus aega, aga alustama peab rohujuuretasandilt. Kuula intervjuud Vikerraadio uudistes.

IMG_8434

Allikas: Praxis: soostereotüüpide vähendamiseks on vaja teadlikku suunamist juba lasteaia-eas, Vikerraadio