Riigil on mõned hoovad, millega elektri lõpptarbija hinda mõjutada, leiab Praxise majanduspoliitika analüütik Silja Kralik.

Valitsus elektri hinda vabal turul mõjutada ei saa, küll aga mitmeid teisi elektri tarbijahinna komponente. Ligi kolmandiku kodutarbija elektrihinnast moodustavad taastuvenergia tasu ja riiklikud maksud, tõdes Silja Kralik ERR-i uudisteportaalile antud kommentaaris.

Näitena tõi ta välja elektriaktsiisi, mis on Eestis hetkel 4.47 eurot MWh kohta, koos käibemaksuga 5.36 eurot MWh kohta, samas kui energia maksustamise direktiivis on ette nähtud miinimummäär 0,5 eurot MWh kohta ärilise ja 1 euro MWh kohta mitteärilise kasutuse puhul.

Üheks võimaluseks elektri lõpphinna mõjutamisel on Praxise hinnangul ka käibemaks. Eestis maksustatakse elekter, sh taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis, käibemaksu tavamääraga 20%.

“Kui vähendatakse taastuvenergia tasu ning elektriaktsiisi, väheneb ka makstav käibemaks,” märkis Silja Kralik. “Mõnes EL-i liikmesriigis on elekter maksustatud tavamäärast madalama käibemaksumääraga – näiteks Suurbritannias elektril 5%, tavamäär 20%.”

Taastuvenergia tasu maksab elektri lõpptarbija vastavalt tarbitud võrguteenuse mahule ja 2012. aastal on tasu suuruseks 0.97 senti/kWh (koos käibemaksuga 1.16 senti/kWh). Valitsus on taastuvenergia tasu vähendamiseks juba samme astunud, kuna otsustas toetada seaduseelnõu, mille tulemusel väheneks 2013. aastal taastuvenergia tasud ca 15-20%.

“Kokkuvõttes: mõnevõrra on võimalik tasude ja maksude vähendamisega elektri hinna tõusu küll pehmendada, kuid konkreetsetele sammudele peaks eelnema põhjalik analüüs ja mõju hinnang. Võib eeldada, et vaesemat viiendikku leibkondadest, kes juba praegu kulutavad ligi 9% oma väljaminekutest elektrile, jääb ka elektri hinna mahedam tõus endiselt oluliselt mõjutama,” tõdes Praxise analüütik.

Valitsus on oma retoorikas siiani tõdenud peamiselt seda, et elektrihind kujuneb vabaturu tingimustes ning riik saab lõpphinda mõjutada vaid taastuvenergia tasude osas.

Tavakasutaja elektriarve koosneb 35,9 % ulatuses võrguteenuse tasust, mida reguleerib läbi Eesti Energia riigile kuuluv OÜ Jaotusvõrk. Järgneb vabaturul kujunev elektrienergia hind 32,5 %-ga. Käibemaks moodustab elektriarvest 16,7 %, taastuvenergia tasu 10,3 % ja elektriaktsiis 4,7 %.

Allikas: Praxis: riigil on võimalik elektri lõpphinda mõjutada, ERR