Poliitikauuringute keskus Praxis leiab erakondade töö- ja sotsiaalpoliitika platvormide analüüsis, et valimislubaduste fookuses on eelkõige aktiivne tööpoliitika ja elukestev õpe, mis peaksid aitama inimesel kiiremini tööd leida.

Teiseks on oluline töötute sotsiaalse kaitse, mis aitab töötuse perioodi üle elada.

Erakondade ühisjooneks on lubadus lihtsustada töö- ja pereelu ühitamist läbi lastehoiuteenuste kättesaadavuse parandamise, leidsid Praxise analüütikud Andres Võrk, Kirsti Nurmela ja Liina Osila.

Erakonnad soovivad tõsta ka töötajate turvalisust tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse abil.

Samuti lubatakse tööandjatele maksusoodustusi investeerimisel töötajate tervisesse või haridusse.

Keskerakond ja sotsid rahastavad lubadusi kõrgemate maksudega

Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond on suurte lubadustega sotsiaalkaitse, aktiivse tööpoliitika ja elukestva õppe osas ning sooviksid neid rahastada kõrgemate maksudega. Sotsid soovivad ka töösuhete suuremat reguleerimist.

Nende erakondade puhul jääb Praxise analüütikute jaoks küsimuseks, kuidas sobib taoline mudel Eesti jaoks ning kui jätkusuutlik see on pikema aja jooksul.

Reform ja IRL annavad tagasihoidlikke lubadusi

Kõige tagasihoidlikemate uute lubadustega on IRL ja Reformierakond, kes oluliselt tööturgu mõjutavaid toetusi ja teenuseid juurde ei luba ning makse nende rahastamiseks ei plaani tõsta.

Rohkem rõhuvad Reformierakond ja IRL elukestva õppe rolli, leiavad analüütikud. Nende erakondade puhul jääb küsimuseks, kuidas tegeletakse kõrge tööpuudusega ja töötute vaesusriskiga lähematel aastatel.

Rahvaliit ja Rohelised jäävad äärmuste vahepeale. Nad suurendaksid osa sotsiaaltoetuseid või reformiksid olemasolevaid. Rahvaliit rõhutab rohkem tööhõiveprogramme, rohelised elukestvat õpet.

„Kuidas nende üksikud, kuid väga ambitsioonikad lubadused tööturgu ja selle paindlikkust koostoimes mõjutavad ja kuidas tagatakse nende lubaduste rahastamine?“ küsivad analüütikud.

Allikas: Praxis: parteid rõhuvad aktiivsele tööpoliitika ja elukestvale õppele, Delfi