Hanna-Stella Haaristo rääkis Kuku raadiole, miks on vajalik uurida tudengite hoiakuid õppetoetuste osas.

Allikas: Praxis korraldab küsitlust, milles oodatakse üliõpilasi vajaduspõhise õppetoetuse osas arvamust avaldama, Kuku