Poliitikauuringute Keskus Praxise analüütikute hinnangul annavad kõige rohkem sotsiaallubadusi Keskerakond ja sotsid.

Analüütikute hinnangul jääbki järgmisele valitsuskoalitsioonile küsimuseks turvalise paindlikkuse osas, kas püüelda suurema turvalisuse poole või mitte ning mis on selle plussid ja miinused.

Sotsiaaldemokraadid(SDE) ja Keskerakond(KE) on selgelt kõige suuremate lubadustega nii sotsiaalkaitse osas kui ka aktiivse tööpoliitika ja elukestva õppe osas. Nad sooviksid läheneda kiiresti Põhjamaade mudelile ning rahastada kõiki neid lubadusi kõrgemate maksudega. Sellele lisandub veel ka SDE soov töösuhete suuremaks reguleerimiseks.

Nende erakondade puhul jääb analüütikutel küsimuseks, kuidas sobib taoline mudeli Eesti jaoks ja kui jätkusuutlik see on pikema aja jooksul. Kõige tagasihoidlikemate uute lubadustega on IRL ja Reformierakond, kes oluliselt tööturgu mõjutavaid toetusi ja teenuseid juurde ei luba ning makse nende rahastamiseks ei plaani tõsta. Pigem rõhutatakse elukestva õppe
rolli.

Allikas: Praxis: Keskerakond ja sotsid annavad kõige suuremaid sotsiaallubadusi, Äripäev