Poliitikauuringute keskuse PRAXIS innovatsiooniprogrammi juht Tarmo Kalvet ei pea üllatavaks Euroopa komisjoni tagasihoidlikku hinnangut Eesti innovatsioonile.

“Vaatamata kõrgetele majanduskasvu näitajatele ei ole Eesti majandus teadmistemahukaks kujunenud,” ütles Kalvet ETV24-le.

Erasektori madalad investeeringud tootearendusse tulenevad Kalveti hinnangul ka asjaolust, et ettevõtjatel on tõsiseid probleeme tehnoloogilise eriala inimressursi leidmisega. “Eestis omab näiteks 1,5 protsenti elanikkonnast elukutset tehnoloogia erialal, Soome puhul on vastav näitaja aga 11,6 protsenti,” seletas ta.

“Ehkki Eesti majanduse konkurentsivõime ning innovatsioonisüsteemi kõige olulisem probleem lasub ettevõtlussektoris, on vaid hiljuti hakatud pöörama suuremat tähelepanu innovatiivsete ettevõtete riskide maandamisele avaliku sektori meetmete toetusel,” lisas Kalvet.

Kalvet ütles, et senini on Eesti innovatsioonisüsteemi riigipoolne finantseerimine olnud peamiselt suunatud teadus- ja uurimisasutustes oleva teadmise kommertsialiseerimise ehk siis teadlastele ning tema ettevõtlussfääri toomisele, mis aga ei ole kaasa toonud strukturaalseid muutusi majandussüsteemis.

“Viimasel ajal täheldatav väga põhimõtteline muudatus innovatsioonipoliitika prioriteetides tagab aga pikemas perspektiivis ettevõtete innovatiivsuse kasvu,” ütles ta.

Eesti innovatsioonitase on Euroopa komisjoni avaldatud Euroopa innovatsioonimõõdiku põhjal Euroopa Liidu uute liikmesriikide seas üsna hea, kuid jätkusuutlikuks arenguks investeeritakse liiga vähe.

Allikas: PRAXIS: Hinnang Eesti innovatsioonile ei üllata, ERR