Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Liina Osila ütles, et erakonnad ei ole oma eakatele antud valimislubadusi piisavalt selgitanud. Samuti jäävad katteallikad selgusetuks. Vaata Terevisiooni saatelõiku siin.

Pensioniealistele suunatud lubaduste puhul räägivad Osila sõnul kõik parteid pensionitõusust või pensioni tulumaksu vabastusest või soodustusest.

“Kõik erakonnad on keskmise vanaduspensioni tõusu teemal sõna võtnud. Keskendutakse just vanaduspensionile, samal ajal on meil väga palju eelpensionil olevaid inimesi. Samuti on neid, kes on rahvapensionil ja nende elatustase on väga madal. Nende kohta ei ole midagi lubatud,” rääkis Osila “Terevisioonis.”

Teine lubadus, mis erakondade valimisprogrammides esineb, on analüütiku sõnul seotud hoolekandega. “Räägitakse väärikast vananemisest ja kuidas seda tagada.”

“Reformierakond räägib koduhooldusest ja täiendavatest võimalustest eakate kvaliteetseks päevahoiuks. Selliseid lubadusi on ka teistel parlamendierakondadel näha,” märkis ta ja lisas, et väiksemad erakonnad seda lubanud ei ole.

“Huvitav on see, et kui me praegu räägime eakate hoolekandest, siis see on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Tekib küsimus, kas erakonnad tahavad valitsusse saades endale võtta lisakohustusi, see on lahtine. Samuti jäävad ebaselgeks nende lubaduste katteallikad,” viitas Osila.

Ta tõi välja ka, et mõne erakonna lubaduste hulgas oli ka hoolekandeteenuste kvaliteedi tõstmine, aga kuidas seda täpsemalt teha või mida see tähendab, ei ole lahti seletatud.

Samuti juhtis Osila tähelepanu sellele, et kõik erakonnad on pööranud palju tähelepanu tervise edendamisele ja ennetustegevusele, ent kuidas seda saavutada tahetakse jääb jälle selgusetuks.

“Ka räägivad erakonnad täiend- ja ümberõppest. Reformierakond on lubanud 55-aastastele ja vanematele inimestele ümberõppeprogrammi, samas täpsustamata, millistest oskustest või teadmistest puudu on,” lausus ta.

“Lubadused on üsna sarnased ja omavahel eriti ei erine. Ei ole väga terviklik lähenemine,” võttis analüütik oma jutu kokku.

Allikas: Praxis: erakonnad ei ole eakatele antud lubadusi lahti seletanud , ERR