Poliitikauuringute Keskuse Praxis väitel on perede toetamine olnud erakondade valimislubadustes keskne teema, kuid 2011. aasta riigikogu valimistel kandideerivad erakonnad on oma lubaduste andmisel ettevaatlikumad kui eelnevatel valimistel.

Praxis tõstis oma analüüsis esile, et tänavu on esitatud mitmeid plaane, mis olid ka eelmistel valimistel päevakorras, kuid ei rakendunud või rakendusid ajutiselt.

Perepoliitika osas õnnestus praegusel valitsusel saavutada vaid 53 protsenti planeeritud eesmärkidest, nagu nendib valitsuse aruanne tegevusprogrammi täitmise kohta.

Praxise analüüsi kohaselt on lastega perede toetamise osas kõige ambitsioonikamad ja kulukamad plaanid sotsidel, kes näevad perepoliitikat ühe olulise suunana oma valimisplatvormis.

SDE arvutuste kohaselt tähendaks nende pakutud lubaduste teostumine ligikaudu 141 miljoni eurost täiendavat kulu riigi eelarvele.

Praxis tõi samas välja, et erakonna Eestimaa Rohelised pakuvad pere igale liikmele kodanikupalka 80 eurot kuus, mis tähendaks riigile täiendavalt 150 miljoni euro suurust kulu.

Reformierakond soovib Praxise väitel teha lastega perede toetamise vajadustepõhiseks, kuid samas jätta puutumata vanemahüvitisesüsteemi ja selle maksmiskorra. Suuremat paindlikkust vanemahüvitise kasutamisel lubavad IRL, EER ja SDE.

Näiteks lubatakse üldsõnaliselt ka töö- ja pereelu paindlikumat ühitamist lastehoiuteenuste kättesaadavuse parandamise kaudu.

Vaesusriskis elavate peredena näevad erakonnad kõige enam üksikvanemaid, lasterikkaid peresid ja töötute lapsevanematega peresid. Enamik erakondi on oma valimisplatvormides andnud lubadusi üksikvanemate toetamiseks.

Pikema analüüsiga saab tutvuda Praxise kodulehel.

Allikas: Praxis: erakonnad annavad perelubadusi ettevaatlikumalt, PM