Täna ametiühingute keskliidu eestvedamisel korraldatud erakondade sotsiaaldebatil “Metsik ida või kuldne lääs?” kinnitasid kõik osalenud erakonnad, et toetavad tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse loomist. Samas ei täpsustanud poliitikud, millisel kujul nad kindlustust ja selle rahastamist näevad.

Sotsiaaldemokraat Eiki Nestor märkis, et tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kulud on täna suur koorem nii pensioni- kui ka ravikindlustusele. Tegelikult on tema sõnul selge, et see valdkond vajab omaette kindlustussüsteemi, mis motiveeriks tööandjaid looma tervislikke töötingimusi.

“Tööõnnetus-ja kutsehaiguskindlustust on arutatud varsti juba 20 aastat ja alati on jäänud asi seisma, kuna tööandjad ei ole olnud nõus selle eest maksma. Tänaseks on aga üsna selge, et ilma selleta tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus tööle ei hakka,” tõdes Nestor.

Peeter Laasiku (Keskerakond) sõnul peavad tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusse olema sisse kavandatud mehhanismid, mis muudavad investeeringud töökeskkonna parandamisse tööandjale kasulikuks. “Tuleb mõelda sellele, kuidas motiveerida tööandjaid investeerima töökeskkonna arendamisse, aga ka tööõnnetusi ja kutsehaigusi registreerima,” leidis Laasik.

Reformierakondlane Taavi Rõivas kinnitas samuti erakonna plaani kehtestada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, aga tõdes, et lõpliku lahenduseni jõudmine nõuab ilmselt valitsuse, ametiühingute ja tööandjate vahel pikki ja tuliseid vaidlusi.

“Nagu ikka, peitub saatan ilmselt siingi detailides, mistõttu on täna raske öelda, milliseks uus kindlustusskeem täpselt kujuneb. See on valdkond, kus tuleb olla üle emotsionaalsetest loosungitest ning teha otsuseid, lähtudes põhjalikest analüüsidest. Hetkel viibki poliitikauuringute keskus Praxis rahandusministeeriumi tellimusel läbi uuringut selle kohta, millised oleksid tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse erinevate rahastamisskeemide võimalikud mõjud,” selgitas Rõivas.

Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse vajalikkust ning valmistolekut selle toetamiseks kinnitasid ka erakonna Eestimaa Rohelised esindajad Maret Merisaar ja Aleksander Laane. “Rahva tervisesse panustavad riigid tulid majanduskriisist valutumalt välja. Rohelised soovivad, et ka Eesti asuks nende riikide sekka ja loodab, et tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse eelnõud hakatakse arutama juba 2011. aasta kevadel,” kinnitas Aleksander Laane.

Allikas: Poliitikud: järgmine parlament kehtestab tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse, PM