Järgmise kahe aasta jooksul loodab 42 protsenti lettevõtetest saada riigilt toetust, selgub Praxise uuringust.

Peamiselt on nende osakaal suurem keskmise suurusega ettevõtete seas ja töötleva tööstuse valdkonnas, kus on harjutud riigi toetust saama.

Praxise analüütik Mari Rell tõdes uuringut tutvustades, et seda on ilmselgelt liiga palju ning on näha, et ettevõtjad on muutunud liiga mugavaks. Risto Kaarna märkis, et riigi toetus ei ole kindlasti asi, millega ettevõtte finantsplaanis arvestada.

Pakutavate riiklike ettevõtluse toetustega on ettevõtjad üldiselt kursis, aastast aastasse on
muutumatult valitsenud trend, et toetustest on teadlikumad töötleva tööstuse ja majutus- teenustega seotud tegevusalade esindajad ja pigem keskmise suurusega ettevõtted.

Ettevõtjate plaanide järgi võib üldiselt öelda, et järgmise 24 kuu jooksul kavatseb ettevõttevälise
lisafinantseeringu kaasata kolmandik, ligikaudu pooled ei plaani seda teha ja veerand ettevõtetest ei
oska oma plaanide kohta midagi öelda.

Pangalaenu ja liisingut planeerivad võtta vastavalt 39 protsenti ja 37 protsenti ettevõtetest. Sellega arvestavad sagedamini väikesed ja keskmise suu suurusega ettevõtted, kes tegutsevad esmajoones ehituse, hulgimüügi ja veonduse-laonduse alal.

39 protsenti ettevõtjatest loodab leida kodumaise ja 31 protsenti välismaise investori, et ettevõtet laiendada. Teiste finantsvahendite kasutamise plaan on väiksemal hulgal ettevõtjatest.

lisafinantseeringu allikana on ettevõtjad märkinud ka laenu sõpradelt ja perekonnalt.

Allikas: Pea pooled ettevõtjad loodavad saada riigilt raha, PM