Eile kogunenud kohaliku omavalitsuse arengu mõttekoda analüüsis sel nädalal regionaalministri poolt aruteluks välja käidud omavalitsuskorralduse reformi võimalikke alternatiive. Mõttekoja liikmed leidsid, et kuigi reformi ajakava on väga pingeline, on koostatud analüüsi pealt võimalik jõuda ka reaalsete sammudeni.

Kõik mõttekoja liikmed tõid välja, et üheks probleemiks algatatud reformi läbiviimisel võib saada pingeline ajakava.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp märkis, et väga oluline teetähis on välja töötada ja riigikogul vastu võtta omavalitsusreformi seaduse eelnõu, mis looks selge aluse eelseisvate aastate tööks.

Mõttekoja tööd korraldab regionaalminister ning mõttekoja eesmärgiks on valdkonna ekspertidega läbi arutada omavalitsuskorralduse olulisemad sõlmpunktid. Mõttekotta kuuluvad omavalitsuste ja riigiasutuste esindajad ning valdkonna eksperdid ja arvamusliidrid.

Kolmapäeval saatis regionaalminister Siim Kiisler erakondadele, põhiseaduslikele institutsioonidele, omavalitsusliitudel ja teistele huvigruppidele välja kuus võimalikku omavalitsuskorralduse alternatiivi. Kirjas on välja toodud kaks peamist küsimust, millele partnerite vastust soovitakse – milline tee valida ning millal muudatused ellu viia.

Saadetud kirja kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Allikas: Omavalitsuste arengu mõttekoda tunnustas omavalitsuskorralduse reformi algatamist, PM