Inimesed soovivad, et kohalik omavalitsus tunneks senisest rohkem huvi oma vanemaealiste vastu ja hoiaks nendega tihedamat kontakti, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringust.

Enim tuntakse vajadust koduteenuse, sotsiaaltranspordi, hooldusteenuse ja isikliku abistaja järele, suurenemas on huvi tervise- ja sotsiaalvaldkonna e-teenuste vastu.

Üle poole uuringus osalenud vanemaealistest inimestest tõid esile, et sooviksid tihedamat kontakti kohaliku omavalitsusega. Samas selgus, et vaid 5% 50-aastastest ja vanematest inimestest oli viimase aasta jooksul olnud sotsiaaltöötajaga kontaktis viimase initsiatiivil, 13% vanemaealistest oli viimase aasta jooksul ise sotsiaaltöötaja poole pöördunud.

Vaid viiendik vanemaealistest tunneb, et kohalik omavalitsus pöörab piisavalt tähelepanu oma piirkonna vanemaealiste toimetulekule ja ühiskonnaelus osalemise võimalustele.

Konkreetsetest sotsiaalteenustest, millega kohalik omavalitsus saaks vanemaealisi aidata, mainiti uuringus kõige enam koduteenust (18%), sotsiaaltransporti (17%), hooldusteenuseid (8%) ja isiklikku abistajat (8%).

Samuti kaardistati uuringu käigus huvi häirenuputeenuse ning tervise ja hoolekande e-teenuste kasutamise vastu. Tervise- või sotsiaalvaldkonna teleteenuste vastu tunnevad enim huvi 50-64-aastased.

Veerand tööeas vanemaealistest tegeleb uuringu andmetel aktiivselt omaste hooldamisega. Neist ligi pooltel kulub nädalas lähedaste, sh tööealise puudega inimese eest hoolitsemisele 20 või enam tundi.

Viimastel aastatel on hoolduskoormuse tõttu umbes 8700 inimest vähendanud oma töökoormust, 3500 inimest vahetanud töökohta ja 4500 inimest üldse loobunud töötamisest.

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku 2015. aasta uuringu viisid sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi TNS Emor ja Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Allikas: Omavalitsuse piisavat tähelepanu tunnetab vaid viiendik vanemaealistest, ERR