Mistahes poliitikavaldkonnas otsuseid langetades on soovitava tulemuse saavutamise eelduseks teadmised probleemi olemusest ja võimalikest lahendusteedest. Nii on see ka noortepoliitikas. Et hoida ja arendada meie noori, peame teadma, mida meie noored vajavad? Milline on noorte olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes? Millised probleemid ja väljakutsed meie noorte ees seisavad?

Noorteseire pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.

Projektiga saad lähemalt tutvuda siin.

noorteseire mihus

Allikas: Noorteseire - teadmuspõhise noortepoliitika tugi ja eestvedaja, Mihus