CV-Online´i palgaootuse uurimusest selgus, et meeste palgaootused on naiste omadest keskmiselt 45 protsenti kõrgemad. Naiste palgaootused on aga kõrgemad näiteks turismis ja tõlketöös.

Tööportaali ametite nimekirjas olevast 600 ametist veidi üle 500 puhul on naiste palgaootused meeste omadest madalamad, 5 puhul võrdsed ning 86 positsiooni puhul kõrgemad.

Meeste palgaootused on kõrgemad eeskätt müügi ja juhtimisega seotud ametikohtadel ning oskustööliste seas. Ühes suurusjärgus on meeste ja naiste ootused IT, reklaami, turunduse ja info/meedia valdkondades.

Naiste palgaootused on aga kõrgemad teatud n-ö pehmemates valdkondades nagu turism, personalitöö ning teatud ametite puhul, mille vastu naiste huvi on suurem, nagu näiteks toimetaja ja tõlkija töö. Pisut erandlikum on põllumajanduse abitöölise amet, mille puhul on tõenäoliselt välja kujunenud nii, et naised teevad tasuvamaid abitöid.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis palgalõhet puudutavatest uuringutest on avaldunud, et üks olulisi põhjuseid, miks naised teenivad keskmiselt väiksemat palka, on see, et naised koonduvad tegevus- või ametialadele, mis on keskeltläbi madalamalt tasustatud.

«Kui Praxise info peab paika, siis tekib ikkagi küsimus, kas samal positsioonil töötavad mees ja naine saavad n-ö sama palka? Kui võtta arvesse, et enamiku positsioonide puhul on naiste palgaootused meeste omadest väiksemad, siis võib eeldada, et see ei ole nii. Siinkohal tasub taustaks mõelda igapäevasele praktikale erasektoris – enamasti ei ole tööpakkumises ega ka töövestlusel konkreetset palganumbrit välja toodud. Lähtutakse eeskätt firma võimalustest ja tööotsija poolt küsitust. Seejuures tööotsija soovidest üldjuhul üle pakkuma ei hakata,» arutles CV-Online´i turundusjuht Heikko Gross.

333333

222222

1111

Allikas: Naiste palgaootused ületavad meeste omi turismis ja tõlketöös, PM