Sotsiaalministeerium palus poliitikauuringute keskusel PRAXIS ja Eesti rakendusuuringute keskusel CENTAR uurida, miks ulatub meeste ja naiste palgalõhe Eestis ligi kolmandikuni.

Selgus, et lõviosa meeste ja naiste vahelise palgalõhe põhjustest on teadmata — vahe võib tuleneda nii isikuomadustest, diskrimineerimisest kui ka liialt vähedetailsest statistikast, kirjutab Eesti Päevaleht.

Vastvalminud uuringus „Sooline palgalõhe Eestis” analüüsiti soolist palgalõhet ja selle põhjusi Eestis aastatel 2000– 2008. Tööjõu-uuringu andmetel oli neil aastail Eesti meeste ja naiste keskmine palgaerinevus Euroopa kõrgeim — 28,7%, millest vaid 4,4% on selgitatav sellega, et naised töötavad teistsugustes ametites, madalamatel positsioonidel, teevad vähem töötunde ja neil on vähem töökogemusi.

Suurim palgalõhe (31–33%) on meestel ja naistel vanusevahemikus 25–44 aastat, mil laste kasvatamine on kõige tõenäolisem. Lastega ja lasteta naiste palgaerinevus on samal ajal ül­disest palgalõhest oluliselt väiksem (1,2%).

Allikas: Naiste kuni 33% väiksemast palgast leiti selgitus 4,4%-le, Delfi