Meeste ja naiste palgaarenguid Euroopa Liidus kajastavast iga-aastasest uuringust selgub, et samalaadset tööd tegevad naised teenivad Eestis meestest keskmiselt 25,3 protsenti vähem.

Eestis on ühed suuremai töötasu erinevused meeste ja naiste vahel, olles vaid pisut väiksemad Portugalist (25,4 protsenti) ja Slovakkiast (26,9 protsenti). Sarnast tööd tegevate meeste ja naiste keskmine palgaerinevus kogu Euroopa Liidu lõikes on 15,9 protsenti.

Uuringu andmetel on keskmine sooline palgaerinevus alates 2001. aastast EL15 maades pidevalt langenud.. Samas on kümne uue liikmesmaa sooline palgalõhe (17,8 protsenti) kõrgem kui EL-i keskmine.

Uuringus käsitletud 28 riigist on sooline palgalõhe suurim Slovakkias (26,9 protsenti) ja väikseim Sloveenias (6.9 protsenti). Belgias, Kreekas, Iirimaal ja Itaalias on vastav näitaja 10 protsenti väiksem. Küprosel, Tsehhis, Eestis, Soomes, Saksamaal, Hollandis ja Portugalis on suhteliselt suured keskmised soolised palgalõhed – 20 protsenti või rohkem.

Euroopa elu- ja töötingimuste fond loodi 1975. aastal Euroopa Nõukogu poolt, et aidata kaasa paremate elu- ja töötingimuste loomisele. Fondi tegevusvaldkond hõlmab tööhõivet ja -tingimusi, töö- ja pereelu tasakaalu, tööstussuhted ning partnerlust.

Eurofoundi informatsiooni vahendab Hill & Knowlton Eesti AS. Eurofoundi partner Eestis on poliitikauuringute keskus PRAXIS.

Allikas: http://www.postimees.ee/28172/naised-teenivad-eestis-veerandi-vorra-meestest-vahem?id=28172, PM