Võrreldes lapsi kasvatavate naiste palkasid lastetute naiste omadega, selgus, et iga laps vähendab naise palka 1,2 protsendi võrra.

Uuringu «Sooline palgalõhe Eestis» läbiviija Sten Anspal tõdes, et kui naine on eas, kus tööandja eeldab temalt lapse saamist, võib ka lasteta naise palk kujuneda sellevõrra madalamaks.

Sotsiaalministeerium avalikustas täna uuringu «Sooline palgalõhe Eestis», mille viisid läbi poliitikauuringute keskus PRAXIS ja Eesti rakendusuuringute keskus CENTAR. Uuring viidi läbi aastate 2000-2008 kohta ja selleks analüüsiti tööturustatistikat ning viidi läbi ka juhtumianalüüsid organisatsioonides. Eesti meeste ja naiste keskmine palgaerinevus aastail 2000-2008 on 28,7 protsenti.

Allikas: Naise palk väheneb iga lapsega 1 protsendi võrra, PM