Tänavu tähistab Eesti koos ülejäänud Euroopaga vabatahtliku tegevuse aastat. On ju tore mõelda, et vabatahtlik töö on eeskätt mõtteviis ja hoiak, tahe ja pealehakkamine. Kõik ülejäänu – kus ja mis tööd käia vabatahtlikuna tegemas; mida ülemus mu sellistest ettevõtmistest arvab, kui need peaks tööaega otsapidi minema, ja muu selline – paistab suure teotahte ja siira panustamise soovi juures üsna tehniline ja lihtsalt kordaaetav. Aga seda pole ta kaugeltki! Vabatahtlik töö ongi üks suur korraldamine, nii usinate panustajate kaasajatele kui ka teatud mõttes nendele headele töökätele endile. Mõtisklengi Hea Kodaniku lugejatega kahe aspekti üle – tööandja roll ja suhtumine vabatahtlikku töösse ning see, kui kaugele ulatub tõeline priitahtlik tegevus ja millal saab sellest midagi muud.

Kuigi enamjaolt toimub vabatahtlik tegevus meie endi ajast ja igapäevatööd ei pruugi see kuidagi puudutada, ilmnevad mingid seosed ikka. Näiteks tekib kollektiivis paras punt vabatahtlikke, kes käivad ühiselt talgutel. Nii tekivad ühised lood, rõõmsad meenutused ja uhkusetunne saavutatu üle, mida on vahva ka töökohas jagada. Vabatahtlikel on hulk väärtuslikke omadusi, mida tööandjad peaksid senisest rohkem märkama ja hindama. Lihtsalt öeldes ei ole inimene, kes käib igal teisel nädalavahetusel heast tahtest loomade varjupaigas koerte eest hoolitsemas, mingi tuim ja igav tüüp, kelle päevarutiin on nii paigas, et seda ei murra isegi maavärin.

Minu kogemuste kohaselt on vabatahtlikud üldiselt avatud mõttelaadiga, käedkülge-suhtumisega ja lahendusi otsivad inimesed, kes ei karda uut ega kohku tagasi iga muutuse ees. Nad ei mõtle kõigepealt, kuidas seda või teist mitte teha, ega nuputa mitu tundi, kuidas järjekordset uut ideed eos nullida. Seetõttu on vabatahtlikena tegutsevad inimesed omamoodi mikromootorid ka oma põhitöökohas – nad on avatud suhtlejad, vaatavad muutusi ja uusi algatusi põnevuse ja pealehakkamisega ning süstivad optimismi ja teotahet ka teistesse. Igal tööandjal tasuks mõelda, kas tema meeskonnas on piisavalt selliseid inimesi, ning innustada ja toetada oma töötajate vabatahtlikku tööd nende omaduste arendamiseks. Sellistel organisatsioonidel on mis tahes raskusi või muutusi lihtsam läbi elada kui neil, kus inimesed pelgavad iga väiksematki vaheldust, rääkimata suurematest ümberkorraldustest.

Vabatahtliku töö juhtimine ehk kõige vajaliku korraldamine selleks, et vabatahtlikud oleks õigel ajal õiges kohas ja teeksid õigesti õiget asja, on tõeline juhtimiskool. Nii vabatahtliku töö korraldamine kui ka ise selles kaasalöömine õpetab paremini juhtima ja vastutama. Vabatahtlike töös ei ole ametijuhendeid, keerulisi alluvusstruktuure, protseduurireegleid ja muud sarnast, mis korda looks. Pigem on vabatahtlik töö heas mõttes nagu kaos, milles inimeste juhendamine ja töö tehtud saamine on paras katsumus ja närvikulu.

Vabatahtliku tegevuse käigus või seda korraldades saate praktikas näha inimeste juhtimise reaalsust, lühikese aja jooksul ära proovida ja tunda paljusid juhtimisnüansse, mida organisatsiooni hierarhias olles näeksite märksa pikema aja jooksul. Vabatahtlikus tegevuses on suur roll inimestevahelisel klapil, innustamisel, paindlikkusel, suhetel ja informatsioonil. Neid märksõnu võib leida igast moodsast juhtimisõpikust ja kõige ägedamatelt juhtimiskoolitustelt. Vabatahtlikke juhtides on seda kõike enda nahal võimalik kogeda ja sellest õppida.

Teinekord näevad vabatahtlikud ka elu pahupoolt. Mõni aeg tagasi oli Õpetajate Lehes jutt sellest, kuidas kodanikuühiskond on mõne asutuse jaoks justkui aksessuaar, mis teenib kaunima mulje ja välise imetluse saavutamist. See peaks panema mõtlema, kui suur vastutus on vabatahtliku töö organiseerija õlul. Vabatahtlikud peavad olema õigesti ja selgelt teavitatud sellest, mille jaoks nad seda teevad ning kes on kogu ettevõtmise taga olevad isikud ja organisatsioonid. On ääretult oluline, et vabatahtlikuna kohale tulnud inimene ei avasta end mingilt veidralt aktsioonilt või kellegi mainekujundusürituselt tanki panduna. Me saame ju kõik aru, et tankis jookseb ka sada mikromootorit kinni ja kogu mehhanism ei liigu kuhugi.

Allikas: Mikromootor, keda ei tohi tanki panna, Hea Kodanik