Olukorras, kus maailma elanikkond aina vananeb, peaksid riigid tegema kõik, et pensioniikka jõudnud inimesi kauem tööturul hoida, leidis majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon OECD.

OECD üleeile avaldatud uuring näitas, et liikmesriikides käib tööl vähem kui 60 protsenti 50–64-aastastest inimestest. Samas töötab ligi 75 protsenti noorematest inimestest.

Sellist olukorda põhjustavad riikide tööturupoliitika ja tööandjate hoiakud on OECD ekspertide hinnangul mineviku igandid ning on riigile kahjulikud ajal, mil ühiskonna vananemine tekitab survet sotsiaalse hoolekande süsteemile.

Seniste trendide jätkamisel kahekordistub OECD liikmesriikides eakate töötute osakaal töötavate inimeste suhtes. See omakorda viib kõrgemate maksudeni ja aeglustab majanduskasvu, seisab raportis.

Ühiskonna vananemise probleemid on ekspertide hinnangul aktuaalsed ka Eestis, kuigi Eesti ei kuulu OECDsse.

Poliitikauuringute keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmidirektor Reelika Leetmaa hinnangul pole OECD sõnum uus, kuid vajalike muudatuste sisseviimine, nagu näiteks pensioniea tõstmine või kulutuste suurendamine vanemaealiste töötajate ümberõppele, on endiselt poliitiliselt tundlik ja keeruline.

Leetmaa märkis, et Eestis on olukord vanemaealiste tööhõive suhtes parem kui paljudes OECD riikides, sest siin töötas 50–64-aastastest inimestest mullu 52,4 protsenti. Seda on 2,4 protsenti rohkem kui Euroopa Liidu 2010. aastaks seatud eesmärgis.

«Samas on vanemaealiste tervisenäitajad Eestis teiste Euroopa riikidega võrreldes kehvad,» möönis Leetmaa. «Tööea pikenemise korral on oluline pöörata enam tähelepanu nii töötervishoiule kui ka tervisepoliitikale üldisemalt, et vanemas eas töövõime säiliks.»

Leetmaa lisas, et Eestis kehtivad töölepingu seadus ja avaliku teenistuse seadus, mis lubavad lõpetada töösuhte 65-aastaseks saanud inimesega, pole kooskõlas ELi tööhõivepoliitika eesmärkidega.

Soomes, Saksamaal ja paljudes teistes riikides kehtiva pensionisüsteemi järgi ei saa inimene lisahüvesid ega suurenda oma pensioni, kui ta töötab ametlikust pensionieast kauem. Selline olukord ei motiveeri inimesi töötama pensionieas, märgib OECD oma uuringus.

OECD soovitab seepärast eakaid ärgitada pensionireformide ning vanuselise diskrimineerimise vähendamise abil. Eakad töötajad peaksid OECD hinnangul muu hulgas aktiivsemalt uusi oskusi õppima.

Eesti eakate tööturule aitamine on sees uues tööturuteenuste- ja toetuste seaduses, mis hakkab kehtima 2006. aastal. Seadus jaotab töötuid vanuses 55 aastat kuni pensionieani riskigruppi, kindlustades neile tööhõiveameti spetsialistide tõhusamat abi.

Allikas: Majandusorganisatsioon OECD soovitab eakaid kauem tööl hoida, PM