Poliitikauuringute keskus Praxis alustas sel nädalal üle-eestilist küsitlust, millega uuritakse põhjalikult ühiskonnas valitsevaid hoiakuid ja mõtteviise ning inimeste hakkamasaamist.

1400 inimesega tehakse ligi tunniajane intervjuu, kus käsitletakse hariduse, tööturu, massimeedia jälgimise, ühiskonnaelus osalemise, kultuurilise- ja kodanikuidentiteedi jt teemasid.

“Seekordses uuringus on senisest rohkem tähelepanu all inimeste reaalsed ja virtuaalsed kokkupuutepunktid avalikus ruumis, toimetulek majandussurutisega, üldisemad eluplaanid ja nende seotus Eestiga. Ka isiklik inforuum ehk see, kuidas erinevatest infoallikatest enda jaoks pilt kokku pannakse,” märkis uuringu üks autoritest, Tartu ülikooli teadlane Triin Vihalemm.

Tema sõnul loodetakse, et uuringu tulemused on abiks lõimumisega seotud allpoliitikate kujundamisel.

“Seega, head kaasmaalased, kui Teilt palutakse lähinädalatel arvamust Eesti elu kohta, siis palun võtke see aeg ja vastake küsimustele. Valimised pole sugugi ainuke võimalus anda oma panus Eestis tehtavasse poliitikasse. Sedalaadi seirete kaudu jõuavad kodanike seisukohad üsna vahetul kujul poliitikategijateni,” rõhutas teadlane.

Paralleelselt küsitlusele viiakse läbi fookusgrupi uuring, kus süvendatult käsitletakse selliseid teemasid nagu uusimmigrantide kohanemine Eestis, vene kooli õpetajate kogemused ning hoiakud eesti keeles õpetamise kohta, mitmekeelsete töökollektiivide eripärad ja tööturule naasmise võimalused.

Uuringu tulemusi esitletakse tuleva aasta alguses.

Uuringu meeskonda kuuluvad Tartu ülikooli teadlased, Praxise analüütikud ning TNS Emori uuringuspetsialistid ja mitmed teised teadlased ning eksperdid.

Allikas: Mahukas uuring võtab luubi alla Eesti inimeste hoiakud ja toimetuleku, ERR