Praxise hindamisekspert Katrin Pihor leiab, et neid lapsi saab aidata ametkondade viljakas koostöö.

“Nende laste abistamiseks ei saa me ainult nii-öelda sihistada neid lapsi, vaid tegelikult me peame tegelema nende peredega, nende kasvukeskkonnaga ja see eeldab jällegi omakorda sellist tõhusat koostööd erinevate ametkondade vahel sellepärast, et seal on probleeme nii tervisega, nii töötusega, võib-olla on vaja psühholoogilist abi ja nii-öelda tegeleda tuleb praegu tervikuna. Eestis täna juba tehakse päris palju ka kohaliku omavalitsuse tasandil sellist koostööd ja on tegelikult juba olemas päris häid kogemusi aga samas ei saa jätta toonitamata selline vastastikune infovahetus ja selline vastastikune üksteise toetamine, oma rollide teadmine, et see vajab isegi tõhustamist.”

Järjest suureneb ka noorte väljaränne kuid seda ei liigita Praxise hindamisekspert Katrin Pihor otseselt halvaks näitajaks, sest noored saavad laiast maailmast palju kogemusi ja teadmisi. 

Mõttekohaks peab ta hoopis järgnevat: “Esmatähtis oleks nagu nende noorte nii-öelda tagasitoomine Eestisse, vaid just nimelt nende sidumine kodu Eestiga, ehk siis näiteks meediaruumi laiendamine, Eesti uudiste-, Eesti eluga kursis hoidmine. Kultuuri arengut juba täna toetatakse ka näiteks ka sellised kaugtöövõimalus, et nagu laialdasem kasutamine ja muu selline mis aitaks natukene nagu rohkem neid noori hoida oma koduga seotud see et nad ilmtingimata tagasi tuleksid ei olegi võib-olla eesmärk omaette sellepärast, et Eesti heaks saab teha väga palju ära ka siis kui ollakse Eestist eemal.”

Euroopa noortefoorumi juhi Allanlli arvates peaksid noored tulevikus olema ühiskonnaelu suhtes osavõtlikumad ja avatumad ning lisaks ettevõtlikud ja paindlikud, et noored vajalike omaduste nii jõuaksid peab Allan Päll väljakutseks praeguse väga faktipõhise koolisüsteemimuutmist. 

“Kõik õppeained on väga lahutatud üksteisest toimub suur konkurentsile peale kui me vaatame seda et mida sIis oodatakse töötajalt tööturul või inimesed ühiskonnas, siis tegelikult see on just selline paindlik suhtumine koostöövalmidus ja avatus et selles mõttes ma arvan et, siin on kõige suurem vahe,” Marii Kangur Tartu.

Allikas: , "Silmad lahti" Raadio 2