Vähem kui pool töötutest noortest võtab end Töötukassas arvele ning selle tõttu on abistajatel raske nendeni jõuda, rääkis Noorteseire projektijuht Katrin Pihor ETV hommikuprogrammis “Terevisioon”.

Äsja avaldatud statisika kohaselt ei tööta Eestis iga kuues 15-29aastane noor, mis tähendab, et kokku on selliseid inimesi umbes 40 000. Statistika avaldati Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi hiljutises uurimuses.

Pihori sõnul on Eestis meetmeid, mis võiksid töötuid noori toetada, iseasi, kas need noorteni jõuavad. “Ainult 40 protsenti mittetöötavatest noortest võtab end Töötukassas arvele. Aga kui ta Töötukassas arvel ei ole, siis on küsimus, kus nad on, kust me nad üles leiame,” rääkis saatekülaline.

Tihti ei piisa abistamiseks ka Töötukassast või kooli abikäest ning on vaja kombinatsiooni eri meetmetest. “Ühelt poolt on nad vaja aidata tagasi tööturule, teiselt poolt pakkuda hariduse omandamise jätkamise võimalust, vastasel korral kukuvad nad samasse staatusesse tagasi,” selgitas Pihor.

Töötud noored vajavad ka psühholoogilist tuge ja nõustamist. “Mõnestki intervjuust tuli välja see, et neil noortel oleks vaja tugiisikut. Kui sul ei ole perekonda, häid sõpru, siis kes on see isik, kes nõustaks seda noort.”

Allikas: Kõigest 40% töötutest noortest võtab end Töötukassas arvele, ERR