Annika Uudelepp, Praxise juht

Valijaskonna asi on öelda üks kord nelja aasta tagant, kuidas peaks poliitilised jõujooned kulgema. Seekord õnnestus rahval kõrgeima riigivõimu kandjana mõjutada nii võimulepürgijate ringi kui ka seda, kuidas kampaaniat tehti.

Kaks aastat tagasi toimunud rahvakogu käivitas muutused, mis tegid poliitilise konkurentsi tingimusi väikeerakondade jaoks soodsamaks. Esiteks vähendati suuresti kodanikuühiskonna survel erakonna registreerimiseks vajalikku liikmete arvu 1000-lt 500-le. Vaadates kahe noorima erakonna liikmete hulka, aitas just see muudatus neil valimistele pääseda.

Teiseks vähendati kautsjonit 780-lt eurolt 390-le eurole kandidaadi kohta. See aitas kahel väiksel erakonnal täisnimekirjasid välja panna. Nägime ju, kuidas Vabaerakond viimase hetkeni raha kogus. Kaks korda suurema kautsjoni tasumiseks poleks ilmselt raha jagunud.

Oluline roll

Aktiivsel valimiskampaania ajal oli vabakonna roll kampaania jälgimisel oluline – valimiste valvurid tõid esile ebaausaid kampaaniavõtteid ja populismivastane algatus mõjus erakondadele hoiatusena. Valimisdebatt oli nõudlik ja tõi hästi esile sisukuse või selle puudumise. Nägime ka uusi aruteluformaate – näiteks üks ühele väitlusi.

Tuleb kiita ajakirjandust, mis võttis laiemalt kui kunagi varem ette nõudliku küsija rolli, kasutades hästi ära eri ekspertide ja organisatsioonide taustatööd. Praxise teemapaberid osutusid näiteks heaks allikaks mitte üksnes küsija rollis olevatele kümnetele ajakirjanikele, vaid ka vastaja rollis olevatele erakondade esindajatele.

Samuti tuleb tunnustada poliitikuid – paljud pingutasid, et selgitada oma lubadusi. Samuti suutsid nad valimisarutelust õppida ja näidata, et isegi kui erakonna valimisplatvormis on mõni teema nõrgalt käsitletud, on võimalik endale taust jooksvalt selgeks teha.

Tasavägised reitingud ja paari parlamendivälise erakonna künniseületamise lootus panid pingutama kõiki. Maskid langesid, tulid välja sirgeselgsus ja ka paljasõnalisus ning eristusid loosungite tasandil ja sisuliselt debativõimelised kandidaadid. Seekord ei piisanud paarist kalambuurist või rahvamehe mängimisest, viimaste nädalate debattide sisuline tase oli kõrgem kui ka neli aastat tagasi.

Nüüd võiks nii valijad kui valitud taas koostööd teha ja võtta uue sihi. Lõppenud kampaanias kippus veel liialt domineerima „rohkem-raha-ruttu-kätte” retoorika. Pärast valimisi võiks ausalt lahti rääkida olulisimad pikaajalised valikud.

Allikas: Kodanikuühiskonna jälg riigikogu valimistel , EPL