Kuku raadio Buumi saates olid külas Praxise juhatuse liige Katrin Pihor ja liikluskorralduse professor Dago Antov, kes rääkisid sellest, kui mõistlikult on kasutatud Euroopa Liidu raha Eesti transpordivõrgustiku loomiseks. Saates tuleb juttu sellest, milline on olnud investeeringute mõju raudtee arengule, liiklusohutusele ja säästvale liikuvusele ja kas transporditaristu arendamine on arvestanud ettevõtjate ja kohalike elanike vajadusi.

Allikas: Katrin Pihor ja Dago Antov: kui mõistlikult on kasutatud EL raha transpordi arendamiseks?, Kuku raadio