Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua tänasel töökoosolekul rääkis regionaalminister Siim Kiisler Vabariigi Valitsuse tegevuskava regionaalpoliitika ja omavalitsuste teemadel. Samuti tutvustas ta Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi Eesti kohaliku demokraatia raportis esitatud soovituste rakendamist.

Minister Kiisler vastas ka omavalitsusliitude juhtide küsimustele, mis puudutasid kiire internetiühenduse programme, kohalike teede toetusrahade eraldamist, maakondlike omavalitsusliitude staatust ning haldusterritoriaalset reformi.

President Toomas Hendrik Ilvese sõnul on sageli probleemide paisumise põhjuseks mitte niivõrd raha nappus, kui vähene teavitamine, erinevate võimaluste selgitamine.

Ümarlaua töökoosoleku teises osas tutvustas Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp OECD riigivalitsemise raporti põhisõnumeid. Pikemalt rääkis ta avalike teenuste osutamisest ning seoses sellega riigi ja kohalike omavalitsuste koostööst. Annika Uudelepp on OECD riigivalitsemise raporti Eesti-poolne koordinaator.

Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud koosneb maakondlike omavalitsusliitude ja nende katusorganisatsioonide esindajatest. Ümarlaua ülesandeks on kujundada riigipeale soovitusi regionaalarengut puudutavates küsimustes.

Allikas: Kadriorus kogunes Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ümarlaud, EPL