Margo Nõukas on üks seitsmest riigiasutuste tulevikutalentide programmis osalejast. Noormees ütleb, et ta on alati soovinud töötada just avalikus sektoris, et olla lähedal oluliste otsuste vastvõtmisel.

Tulevikutalentide programmi kandideeris Nõukas sellepärast, et programmi raames saab lühikese aja jooksul töötada paljudes erinevates asutustes. «Rääkimata arenguhüppe pool – juba programmi valikuprotsess näitas, et see on väga kvaliteetne koolitus,» ütles Nõukas.

Ta tunnistab, et konkurss programmi oli tihedaim, mida ta senises elus on läbinud. Kõigepealt essee teemal «Eesti Vabariik 100», põhjalik elulookirjeldus, rühmatöö, vaimse võimekuse test – kokku neli vooru. «Konkursi korraldus oli väga tasemel, tagasisidet saime kiiresti ja operatiivselt,» rääkis Nõukas. Kas mõnes konkursi osas kippus suure osalejate hulga tõttu ka enesekindlus kaduma? «Tegelikult mitte, kui rühmatöö käigus öeldi, et konkurss on väga tihe, siis läks tunne pigem paremaks,» ütles Nõukas.

Kuigi Nõukas on saanud praktika käigus «nuusutada» ka elu rahvusvahelises ettevõttes Saksamaal, ütleb noormees, et soovib tuleviku siduda just Eesti avaliku sektoriga. Ja et jutud sellest, kuidas avalik sektor on väga poliitiliste tõmbetuulte meelevallas, teda ei hirmuta. «Eks ma võib-olla nüüd programmi käigus saan ka teada, mida see politiseeritus tähendab,» muigab ta. Ise ei kuulu ta ühtegi erakonda.

Allikas: Juhtimistalent: olen alati soovinud töötada riigiametis, PM