Eestis on üle 40 000 noore, kes ei õpi ega tööta. Meie kõigi huvides on, et need noored leiaksid oma koha ühiskonnas. Kuidas seda saavutada?

Probleemi kommenteerib ning pakub lahendusi Praxise analüütik ja noorteseire projektijuht Katrin Pihor. Tutvu artikliga lähemalt siin!

iga noor väärib võimalust

Allikas: Iga noor väärib võimalust, Noor Tegija