Äsjavalminud noorteseire poliitikaülevaatest selgub, et 10-26-aastastest noortest osaleb koguni 91 protsenti huvihariduses, noortelaagrites või malevates, käib noortekeskustes, lööb kaasa noorteühingutes, noorteprojektides või tegutseb vabatahtlikuna.

Väga palju tegelevad noored spordiga – 30 protsenti noortest käib trennis üle kolme korra nädalas. Populaarsuselt järgmised huvivaldkonnad on laulmine, kunst ja käsitöö.

Noorsootöös osalejate vaba aja tegevusi analüüsides ilmneb, et kõige enam tegelevad noored vabal ajal internetis surfamisega – sellega tegeleb iga päev 66 protsenti noortest, 12-18-aastaste hulgas lausa üle 70 protsenti noortest.

Noorteorganisatsioonides osalemine on üks väikseima osalemismääraga noorsootöö tegevusi. Noorteorganisatsioonide tegevustes osaleb keskmiselt kolmandik noorsootöö tegevustes osalevatest noortest, kusjuures nooremates vanuserühmades on osalejate osakaal pisut madalam kui vanemates vanuserühmades.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskusega koostöös korraldatud küsitluses osales pea 7400 Eesti noort vanuses 10-26 ning küsitluse põhiteemaks olid noorsootöös osalemise mustrid ja seda selgitavad taustategurid.

Allikas: Iga kolmas noor käib trennis üle kolme korra nädalas, Õhtuleht