Tänasel põhiseaduskomisjoni istungil arutati võimalusi, mida edasi teha rahvakogu ettepanekutega, esmase võimaliku ühise väljundina nähti justiitsministeeriumis valmivat eelnõud erakondade rahastamise läbipaistvamaks muutmiseks.

“Ettepanekud tuleks tõsisele arutlusele võtta, kuid meie demokraatlik riigikorraldus vajaks ka põhjalikke muutusi,” ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Istungil osalenud SA Eesti koostöö kogu juhataja Olari Koppel, presidendi õigusnõunik Ülle Madise ning Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp leidsid, et põhiseaduskomisjoni algatatud protsess erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi muutmiseks ei tohiks vastanduda rahvakogu ettepanekutele.

Leiti, et rahvakogu.ee ettepanekuist tuleks esialgu keskenduda neile, mis jäävad kehtiva põhiseaduse raamidesse ning puudutavad eelkõige erakondade tegevust ja valimiskorraldust. Need ettepanekud, mis eeldavad põhiseaduse muutumist, tuleks koondada eraldi paketiks ja jätkata tööd nendega pikemas perspektiivis.

Põhiseaduskomisjon esitas omapoolsed ettepanekud erakondade rahastamise muutmiseks justiitsministeeriumile möödunud aasta lõpus ja ootab nende ettepanekute põhjal koostatavat eelnõu projekti käeoleva aastaks märtsiks.

Samaks tähtajaks soovivad oma ettepanekute analüüsi ja võimalike alternatiivide koostamisega valmis jõuda ka rahvakogu ettepanekutega seotud analüütikud ja eksperdid.

Samuti avaldati veendumust, et seadusloome protsess kuulub parlamendi pädevusse ja lõpliku väljundi peavad kõik tehtud ettepanekud saama parlamendi poolt vastu võetud seaduste kaudu.

Vaata pilte siit

Allikas: FOTOD: Põhiseaduskomisjon arutas rahvakogu ettepanekuid, Delfi