PRAXISe ja Tartu Ülikooli tehtud uuringust selgub, et Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvas aastatel 2000 kuni 2008 tänu ettevõtete tulumaksuvabastusele kolme protsendipunkti võrra.

Aastal 2000 viidi Eestis läbi maksureform, mille käigus maksustati äriühingu kasum mitte teenimisel, vaid jaotamisel. See on kaasa aidanud majanduse edendamisele.

Teoreetilisel mudelil teostatud simulatsioonid viitavad, et reformi tulemusel kasvas kapitali maht majanduses 6 kuni 11,2 protsenti enam, tarbimine 0,5 kuni 2,7 protsenti enam ning SKP 1,9 kuni 4,9 protsenti enam. Maksureformi järgselt on tööjõu tootlikkuse kasv olnud viie aasta jooksul Eestis 11 protsendipunkti suurem kui Lätis ja Leedus.

Reformil oli positiivne mõju investeeringu mahtudele, seda eriti keskmise suurusega ja väikeettevõtete hulgas. Samuti mõjus maksumuudatus positiivselt tootlikkusele ja majanduskasvule. Lisaks suurenes ka ettevõtete vastupanuvõime muutuvates majandusoludes, sest nende likviidsed varad kasvasid.

Lisaks hakkasid ettevõtted ka kasumeid tõesemalt kajastama, mis aitas neil kaasata välisinvesteeringuid ja parandada laenuvõimekust. Juriidilise isiku tulumaksu laekumine küll mõnevõrra vähenes, kuid seda tasakaalustasid muud kasvanud maksutulud.

Analüüsi käigus leiti, et suurem osa küsitletud ettevõtjatest hindas süsteemi mõju investeeringutele, tootlikkusele ja tööhõivele positiivseks. Ligi 80 protsenti ettevõtjatest eelistavad kehtivat tulumaksusüsteemi alternatiivina väljapakutud klassikalisele, kuid oluliselt madalama maksumääraga süsteemile ja seda nii majanduslanguse kui -kasvu tingimustes.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on reform end õigustanud. “Uuringu tulemused vastavad väga suures osas sellele ideele, mida me seadust vormides olime püstitanud. Eesmärkideks seadsime investeeringute kasvu, laenukapitali sõltuvusest vähenemise, läbipaistvama aruandluse ja tööjõutootlikkuse kasvu. Kuigi 12 aastat tagasi ei oodanud keegi sellist majanduslangust, tõestab uuring, et loodud süsteem oli ettevõtetele suur leevendus kriisi üleelamiseks,” kommenteeris minister.

Allikas: Ettevõtete tulumaksuvabastus aitas majandust edendada, Õhtuleht