Poliitikauuringute keskuse Praxis juhi Tarmo Jüristo sõnul on ekspertide ja lobistide kaasamine poliitika kujundamisse demokraatlikes ühiskondades tavaline ja seda ei tasuks vääriti mõista.

Jüristo rääkis Vikerraadios, et Praxis on poliitika kujundamise ja nõustamisega tegelenud 15 aastat, koostööd on tehtud erinevate erakondadega ja ametkondadega. “Minul on seevastu tunne, et Eesti suuresti ametnike riik, kuigi on oluline, mida poliitikud arvavad ja mõtlevad on otsuste tegemine läbi kasvanud ametnike ja riigiga, tuleks vaadata laiemalt. Poliitika kujundamise väli on Eestis palju laiem,” tähendas Jüristo.

Ekspert võib Jüristo sõnul samal ajal olla ka lobitegija, see sõltub ennekõike, kuidas seda defineerida. “Eksperdilt eeldatakse küll erapooletust, kuid see ei pea nii olema. Ekspert tähendab kogemust, aga kogenud inimene ei pea olema erapooletu. On ka eksperte, kes lähtuvad mõne organisatsiooni või poliitiliste gruppide huvidest,” arutles Jüristo. “Kuid hea on teada olla, mis ekspert positsioonilt kõneleb.”

Jüristo selgitas, et poliitika tegmine on suuresti huvirühmade huvide ja soovide ühtlustamine ja midagi pole valesti, kui kuulatakse erinevaid huve ja arvamusi. “Arvamustesse võib suhtuda skeptiliselt. Kuid ma kahtlen, kas Eestis on üldse mõnda eksperti, kellel enda poliitilist agendat poleks. Mingid poliitilised vaated on meil kõigil. Ent hea ekspert suudab oma poliitilise pagasi jätta garderoobi, kui arutelule tuleb,” rääkis Jüristo.

Allikas: Tarmo Jüristo sõnul on ekspertide kaasamine poliitikasse vajalik, ERR