Ka järgmise aasta eelarvest väljajäänud koalitsioonilubadus anda igale lapsele aastas 130 eurot huviringiraha oli populistlik, sest see ei tegelenud huvitegevuse tegelike probleemidega – tehnika- ja elektroonikaringide ning kodanikuinitsiatiivi vähesusega, leiab Praxise analüütik Katrin Pihor.

“Tuginedes 2011. aastal tehtud väga mahukale noorsootöös osalemise uuringule, siis enamik lapsevanemaid siiski saab täna toetada oma lapse osalemist huvihariduses. [—] Tegelikult mainib ainult kaheksa protsenti lapsevanematest, et nad ei saa saata oma last tasulistesse tegevustesse,” põhjendas Pihor tänases Vikerraadio Uudis+ saates.

“Seesama uuring näitas, et enamik huvihariduse tegevusi on seotud kunsti, muusika või laulukooridega, selliste pehmete erialadega, samal ajal kui osalus tehnika- või elektroonikaringides jääb alla viie protsendi kõikidest huvihariduses osalejatest,” jätkas Praxise analüütik.

Pihori arvates on siin üheks põhjuseks ka see, et elektroonikaringid on teistest mõnevõrra kallimad. Seetõttu võiks riik huviringide toetamisel suunata lisaraha just sellistele spetsiifilistele tegevustele ja ringidele, mis nõuavad mõnevõrra rohkem ressursse.

Kuid tegelikult ei pea analüütiku sõnul huvihariduse kvaliteedi ja võimaluste parandamiseks sellesse eriti palju rohkem investeerima, piisaks ka senisest loovamast lähenemisest.

“Eestis praktiliselt puudub kodanikuinitsiatiiv huvihariduse toetamisel või ringide läbiviimisel. Miks ei võiks mõni vanaisa võtta mõne puidutööringi vedada? Kahjuks meie tänane süsteem selliseid tegevusi ei toeta,” selgitas Pihor.

Samas tõdes ta, et poliitikutel on valimiste ajal selliseid muudatusi oluliselt raskem loosungina sõnastada. “Väga raske on loosungisse panna, et toetame vanavanemate ja lastelaste vahelist koostööd, see pole väga konkreetne, aga ringiraha 2000 krooni, siis on selge,” ütles Pihor.

Koalitsioonilepingu järgi peaks järgmise aasta algusest kehtima iga lapse kohta kuni 130 euro suurune aastane huviringiraha, mida saaks muu hulgas kasutada ka noortespordi finantseerimiseks. Paraku on praeguseks selge, et 2014. aasta eelarves seda raha ei ole.

Allikas: Ekspert: üleriigilise huviringiraha lubadus oligi veidi populistlik, ERR