Eesti pensionisüsteemis on viimase paarikümne aasta jooksul ellu viidud olulisi reforme. Pensionisüsteemi muudatuste mõju on pikaajaline, seepärast tuleb muudatusi prognoosida pikaks ajaks ette. Artiklis analüüsitakse pensionisüsteemi reformide mõju põlvkonnasisesele ebavõrdsusele ning vaadatakse, kuidas muutub pensionide ebavõrdsus tulevikus
seetõttu, et riiklikus pensioniskeemis võeti 1999. aastal kasutusele palgast sõltuv kindlustusosak ja 2002. aastal tekkis juurde kohustuslik kogumispension.

Riigikogu Toimetistes ilmunud artikliga saab tutvuda siin.
Artikkel koos pikema metoodika osaga on leitav siit.

rito artikkel

Allikas: Eesti pensionisüsteemi reformide mõju pensionide põlvkonnasisesele jaotusele, Riigikogu Toimetised