Eesti üle 65 aastaste isikute suhteline vaesusrisk on madalam seniste euroliidu liikmesriikide keskmisest, näitab uuringufirma Praxis tehtud analüüs, mille käigus uuriti Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile.

Madal vaesusrisk on seotud asjaoluga, et täna saab 99 protsenti pensioniealistest inimestest riiklikku pensioni. Kusjuures vanaduspension tagab enamikule  vaesuspiirist kõrgema sissetuleku.

Kasutades Euroopa Liidus kokkulepitud suhtelist vaesuspiiri on näiteks 65 aastaste ja vanemate meeste vaesusrisk ligi 2 korda euroliidu keskmisest madalam.

Vanemate inimeste tulud on aga oluliselt väiksemad kui noorematel. Selle näitaja poolest jääb Eesti alla kõigile senistele euroliidu liikmesriikidele, välja arvatud Iirimaa.-ETV

Allikas: Eesti pensionäride vaesusrisk on madal, ERR