Palkade erinevusest on vaid kolmandik põhjendatav Eesti naiste ja meeste erinevate ametite, tegevusalade, hariduse ja muude taoliste teguritega. Kahte kolmandikku palgaerinevusest nende teguritega põhjendada ei saa, teatas Avatud Eesti Fond.

Poliitikauuringute keskuse PRAXIS ja Avatud Eesti Fond uuringust «Naised-mehed Eesti tööturul: palgaerinevuste hinnang» selgub ka, et naiste-meeste palkade erinevus on Eestis suurem kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikides keskmiselt.

Samuti selgus, et laste arv peres ei mõjuta meeste palku, küll aga on sellel negatiivne mõju naiste töötasule.

Eesti naised teenivad eelmise aasta andmete järgi keskmiselt veerandi võrra vähem kui mehed.

Allikas: Eesti naiste väiksem palk ei ole seotud hariduse või tegevusalaga, PM