Naiste ja meeste palkade erinevus on Eestis suurem kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikides keskmiselt, selgus palgaerinevuste uuringust.

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS ja Avatud Eesti Fond uuringust “Naised-mehed Eesti tööturul: palgaerinevuste hinnang” selgus ka, et laste arv peres ei mõjuta meeste palku, küll aga on sellel negatiivne mõju naiste töötasule.

Uuringus analüüsitakse naiste ja meeste palkade erinevuse teoreetilisi põhjuseid ja palkade erinevust Eestis. Uuringu tulemusena selgub, et palkade erinevusest vaid kolmandik on põhjendatav naiste ja meeste erinevate ametite, tegevusalade, hariduse ja muude taoliste teguritega. Kahte kolmandikku palgaerinevusest nende teguritega põhjendada ei saa.

5. oktoobril esitletava uuringu autorid on Eesti Panga majandusuuringute osakonna uurimistööde juhataja Tairi Rõõm ja Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik Epp Kallaste.

Allikas: Eesti naiste ja meeste palgaerinevused on suuremad kui Ida-Euroopas keskmiselt, ERR