Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimehe Harri Taliga sõnul ei leevenda mehhaaniline pensioniea tõstmine Eesti sotsiaalprobleeme, kui töökeskkonna parandamiseks ei astuta kardinaalseid samme.

“Mehhaaniline pensioniea tõstmine kiirkorras ei leevenda karvavõrdki meie sotsiaalprobleeme,” ütles Taliga. “Kui 63- ja 64-aastased on töövõimetud või töötud, siis riik kulude kokkuhoidu ei saavuta.”

Taliga märkis, et aastail 2001-2009 kasvas Eesti töövõimetuspensionäride arv enam kui 61%, ületades tänavu 70 000 piiri. Töövõimetuspensionäride hulgas on kõige enam (22 300) neid, kes on kaotanud 80% töövõimest.

EAKL on seisukohal, et vanaduspensioni iga saab tõsta pärast seda, kui on kehtestatud tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, mis motiveeriks kõige tõhusamalt tööandjaid parandama töötingimusi.

“Parem tervis omakorda tõstaks pensionäride elukvaliteeti ja pikendaks tervena elatud aega. Täna jagab Eesti Euroopa Liidus viimast kohta 65-aastaste oodatava tervelt elatud aastate poolest,” kinnitas EAKL.

Ametiühingud viitavad ka uuringukeskuse Praxis analüütikule Andres Võrgule, kelle sõnul eeldab eakate pikem osalemine tööturul neile sobivate töökohtade olemasolu. “Mõelda tuleb sellele, kuidas tagada nende tootlikkus, vajalik täiend- või ümberõpe,” märkis EAKL.

EAKL rõhutab, et sotsiaalkindlustuse reformid peavad keskenduma probleemide põhjustele, mitte võitlema pelgalt tagajärgedega.

Allikas: EAKL: pensioniea tõstmisega sotsiaalprobleeme ei lahenda, ERR