Praxise eestvedamisel on nüüd võimalik igal inimesel välja arvutada, milline on tema isiklik maksukoormus.

Kalkulaator, mis asub aadressil kalkulaator.meieraha.eu, arvestab kokku nii tulud kui ka kulud, mis mõjutavad maksukoormust.

“Seni on olnud tavaks rääkida töötasult kinnipeetavatest maksudest või näidata riigi üldist maksukoormust, st maksudena kokkukogutava tulu suhet SKPsse,” räägib kalkulaatori eestvedaja Hille Hinsberg Praxisest.

“Siin on aga arvestatud kokku inimese enda tasutud maksud, tema tööandja makstud maksud ja inimese tarbimisega seotud maksud,” selgitab ta.

“Tarbides maksame käibemaksu. Alkoholi ja tubakat ostes tasume nendelt veel aktsiisimaksu. Seega maksustatakse inimesele laekuvat tulu vähemalt kaks korda, mõnikord ka kolm korda. Kõik need maksud moodustavadki tegeliku maksukoormuse,” sõnab ekspert.

Maksuhulga arvutamiseks tuleb kalkulaatorisse sisestada oma sissetulek, olgu see palk, ettevõtlustulu või pension, ja märkida ära erinevad tarbimise jm kulud. Kalkulaator on anonüümne ja annab igale maksumaksjale teada just tema enda tulude ja kulude põhjal arvestatud maksukoormuse.

Allikas: Avanes maksukalkulaator, mis näitab iga inimese panust riigi kuludes, ERR