Aasta alguses valmis Praxisel uuring avalike teenuste delegeerimise hetkeseisust ja viimaste aastate arengust. Maiu Uus toob selle tulemustest välja olulisi sõnumeid selle kohta, missugune on vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö kohalikul tasandil avalikke teenuseid arendades ja osutades.

Artikliga saab tutvuda siin.

teenused

Allikas: Avalikud teenused vabaühenduselt või omavalitsuselt?, Hea Kodanik